Contact us Mon. - Fri. (CET) 9:00 – 18:00
Phone. +49 (0) 89 20061680

Stalactite

Thumb logo stalactite
Stalactite - All items & accesoires

Squaw Turquoise
Stalactite Squaw Turquoise Earring € 49,00 € 24,50
Gazelle
Stalactite Gazelle Necklace € 99,00 € 49,50
Squaw Black
Stalactite Squaw Black Earring € 49,00 € 24,50
Gazelle
Stalactite Gazelle Earring € 89,00 € 44,50
Squaw Red
Stalactite Squaw Red Earring € 49,00 € 24,50
Parrot Rouge
Stalactite Parrot Rouge Earring € 89,00 € 44,50
Parrot Yellow
Stalactite Parrot Yellow Earring € 89,00 € 44,50
Squaw Caramel
Stalactite Squaw Caramel Earring € 49,00 € 24,50